KẼM BUỘC GIẤY PHẾ LIỆU MINH HÙNG

Kẽm đen 3ly buộc giấy phế liệu
Chất  liệu: thép Việt Nam
Trọng lượng: 50kg