Dịch vụ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu

Công ty Minh Hùng sản xuất các sản phẩm: 
- Kẽm đóng thùng carton từ 1.60mm đến 2.30mm, ( trọng lượng cuộn từ 2kg đến 15kg ).
- Kẽm đen buộc giấy phế liệu 1ly, 2ly, 3ly, 4ly; trọng lượng cuộc 50kg
 
 
kem-den-buoc-giay-phe-lieu_kem-dong-thung

Ghim đóng thùng Carton

/kem-den-buoc-giay-phe-lieu-kem-dong-thung
 
kem-den-buoc-giay-phe-lieu-kem-dong-thung
 
kem-den-buoc-giay-phe-lieu-kem-dong-thung_minh-hung
 
kem-den-buoc_kem-dong-thung_minh-hung
 
/kem-den-buoc_kem-dong-thung_minh-hung
 
kem-dong-thung_kem-den-buoc-giay-phe-lieu-3ly

kẽm đen buộc giấy phế liệu

lien he smartsoft
Close